Nội dung khóa học

Phần 1 - Làm quen với illustrator 2019
 001- Cài đặt illustrator 2019 (02:41)
 002- Hai cách xem trước file trong illustrator (03:09)
 003- Làm quen với không gian làm việc của illustrator 2019 (07:35)
 004- Mở file cài đặt thông số file và xuất file trong illustrator 2019 (05:53)
 005- Quản lý không gian làm việc (02:20)
 006- Các phím tắt thao tác với không gian làm việc (03:55)
 007- Các phím tắt thao tác với chế độ zoom và outline (06:56)
 008- Học về công cụ lựa chọn đối tượng trong illustrator (05:38)
 009- Học công cụ vẽ hình trong illustrator 2019 (05:36)
 010- Nhóm công cụ vẽ (07:26)
 011- Học công cụ xử lý Text trên illustrator (03:05)
 012- Tính năng font trực quan trên illustrator 2019 (02:23)
 013- 9 công cụ xử lý màu sắc trong illustrator (06:12)
 014- 16 công cụ biến đổi hình trên illustrator - phần 1 (08:50)
 015- 16 công cụ biến đổi hình trên illustrator - phần 2 (03:24)
 016- 6 công cụ thao tác với symbol trong illustrator (02:18)
 017- Các phím tắt đổ màu (03:26)
 018- Công cụ gradient free transform trên illustrator 2019 (01:19)
 019- Tính năng global edit trong illustrator cc 2019 (03:26)
 020- Undo - redo - revert trong illustrator (02:39)
 021- Sử dụng Transform Again vẽ họa tiết (03:10)
 022- Phím tắt cho các thao tác copy paste trên Ai (02:30)
 023- Các phương thức lưu file và xuất file (04:14)
 024- Group và Expand (05:14)
 025- Các phím tắt thao tác với layer (06:51)
 026- Thiết kế phối cảnh với illustrator (10:29)
 027- Đóng gói đối tượng đồ họa với Symbol (04:26)
 028- Sử dụng clipping mask (06:28)
 029- Thực hành với Opacity Mask (01:59)
 030- Thực hành với chế độ hòa trộn trong illustrator (04:32)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

299,000 đ Đăng ký