Giới thiệu khóa học

HỌC PHẦN 1 -KIẾN THỨC NỀN TẢNG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Nội dung khóa học

01 - Học về màu cơ bản & bố cục cơ bản - lý thuyết nền tảng
 FILE DINH KEM BO CUC VA MAU
 COLOR THEORY - 00 - Cơ bản về màu sắc trong thiết kế (05:19)
 COLOR THEORY - 01 - Ý nghĩa đặc trưng màu trắng màu đỏ màu hồng (05:42)
 COLOR THEORY - 02 - Vàng và xanh dương đại diện cho điều gì (05:04)
 COLOR THEORY - 03 - Màu tím, xanh lá cây và màu đen (05:20)
 COLOR THEORY - 04 - Cơ bản các nguyên lý phối màu (05:54)
 COLOR THEORY - 05 - Complementary và analogous (09:20)
 COLOR THEORY - 06 - Triadic và tetradic (05:46)
 COLOR THEORY - 07 - Bài tập phối màu cho sản phẩm quảng cáo (07:58)
 DESIGN LAYOUT - 00 - Nguyên lý bố cục trong thiết kế (05:47)
 DESIGN LAYOUT - 01 - Nguyên lý bố cục số 1 - Proximity (08:40)
 DESIGN LAYOUT - 02 - Nguyên lý bố cục số 2 - Negative space (04:29)
 DESIGN LAYOUT - 03 - Nguyên lý bố cục số 3 - Alignment (03:05)
 DESIGN LAYOUT - 04 - Nguyên lý bố cục số 4 - Repetition (06:31)
 DESIGN LAYOUT - 05 - Nguyên lý bố cục số 5 - Contrast (04:45)
 DESIGN LAYOUT - 06 - Nguyên lý bố cục số 6 - Focal point (16:15)
 DESIGN LAYOUT - 07 - Chữa bài tập bố cục của học viên (07:57)
 DESIGN LAYOUT - 08 - Chữa lỗi bố cục trong thiết kế quảng cáo (08:38)
  DESIGN LAYOUT - 09 - Sửa lỗi bố cục cho bài thiết kế banner (14:12)
 DESIGN LAYOUT - 10 - Áp dụng nguyên lý bố cục giải thích và sửa lỗi thiết kế bài post facebook (15:00)
 DESIGN LAYOUT - 11 - Chữa lỗi bố cục cho poster quảng cáo (06:39)
 QUESTION - 04 - Thế nào là một bản thiết kế đẹp (05:08)
02- Học về typography ( updating )
 001- Khóa học typography nền tảng (04:22)
 002- Thiết kế typography dùng công cụ gì (02:54)
 003- 10 phút học công cụ thiết kế typography (12:42)
 004- Kiến thức nền tảng về thiết kế typography - Typeface là 'bố' của font (05:35)
 005- Kiến thức nền tảng về thiết kế typography - Xheight và baseline là gì (07:52)
 006- Kiến thức nền tảng về thiết kế typography - thế nào là leading chuẩn cho chữ (08:46)
 007 - Kiến thức nền tảng về thiết kế typography - áp dụng nguyên lý thị giác khi sử dụng Kerning (08:57)
 008 - Kiến thức nền tảng về thiết kế typography - hỏi đáp về baseline trong thiết kế chữ (07:33)
 009- Kiến thức nền tảng về thiết kế typography - Sử dụng 4 loại font chữ cơ bản khi thiết kế (06:59)
 010 - Kiến thức nền tảng về thiết kế typography - Phân tích sự tiến hóa font chữ trong thiết kế (14:30)
 011- Kiến thức nền tảng về thiết kế typography - Khi nào sử dụng font chữ serif trong thiết kế chữ (09:43)
 012 - Kiến thức nền tảng về thiết kế typography - Sử dụng font chữ humnanis serif khi nào (07:44)
 013 - Kiến thức nền tảng về thiết kế typography - Kiến thức cơ bản về font Old-style serif áp dụng trong thiết kế chữ (10:02)
 014 - Kiến thức nền tảng về thiết kế typography - Thiết kế chữ với dòng font Morden Serif (07:46)
 015 - Kiến thức nền tảng về thiết kế typography - Slab serif font sinh ra để làm trùm (10:04)
 016 - Kiến thức nền tảng về thiết kế typography - Sử dụng 3 loại font chữ không chân khi nào (12:38)
 017 - Kiến thức nền tảng về thiết kế typography - Thiết kế chữ với font script (04:03)
 018 - Kiến thức nền tảng về thiết kế typography - Cảm nhận về font Monospace (08:38)
 019 - Kiến thức nền tảng về thiết kế typography - Kiến thức cơ bản về kết hợp font chữ (03:48)
 020 - Kiến thức nền tảng về thiết kế typography - 5 cách kết hợp font chữ bắt mắt và dễ đẹp (12:44)
 021- Thiết kế typography cơ bản phần thực hành (06:24)
 022- Kết hợp font chữ sử dụng kiến thức cơ bản đã học (21:11)
 023- Thực hành thiết kế poster typography (09:28)
 024- Thiết kế typography cơ bản - phần chữa bài tập thực hành (09:01)
 025- 6 lỗi thường gặp khi thiết kế chữ (12:02)
 026- Font chữ thế nào gọi là dễ nhìn (07:45)
 027- Giới thiệu phần bài tập thực hành thiết kế typography (02:14)
 028- Chữa bài học typo khi đi xuống phố - phần 1 (13:48)
 029- Học typography khi đi xuống phố - phần 2 (05:47)

Đăng ký khóa học

thanh toan 1 lan

800,000 đ Đăng ký