Giới thiệu khóa học

Học xử lý âm thanh với Adobe Aution CC 

Nội dung khóa học

Chương 1
 00- Cài đặt Adobe 2019.mp4 (05:46)
 001- Giới thiệu phần mềm Audition CC 2019.mp4 (05:57)
 002- Khái niệm bitdepth và các thông số cơ bản của âm thanh.mp4 (09:06)
 003- Khái niệm Multitrack và wave form trong Audition.mp4 (06:25)
 004- Giao diện làm việc của Audition CC 2019.mp4 (05:08)
 005- Giới thiệu các tính năng của Audition CC 2019.mp4 (04:27)
 006- Quản lý không gian làm việc trong Audition 2019.mp4 (03:04)
 007- Cách chỉnh sửa, cắt âm thanh, xoá âm thanh, ghép âm thanh và xuất âm thanh đã chỉnh sửa.mp4 (08:30)
 008- Cách thu âm và làm một file Radio cơ bản.mp4 (08:26)
 009- Hướng dẫn cơ bản sản xuất âm thanh cho video quảng cáo.mp4 (08:55)
 010- Cách xuất và ghép file âm thanh vào trong video quảng cáo với Audition và Premiere 2019.mp4 (04:06)
 011- Ba cách chuyển video thành âm thanh.mp4 (04:07)
 012- Thực hành cắt ghép âm thanh và làm mượt khớp nối âm thanh với Audition 2019.mp4 (12:07)
 013- Xử lý âm lượng với Amplify.mp4 (04:42)
 014- Những hiệu ứng âm thanh sử dụng trong Audition.mp4 (10:04)
 015- Lọc nhiễu tiếng hiss và click với tính năng có sẵn của audition.mp4 (04:24)
 016- Lọc nhiễu bằng phương pháp chụp ảnh nhiễu.mp4 (07:04)
 017- Thực hành lọc nhiễu bằng phương pháp chụp ảnh dữ liệu nhiễu.mp4 (06:02)
 018- Lọc nhiễu nâng cao với Spot Healing Brush trong Audition CC 2019.mp4 (07:16)
 019- Lọc tiếng ho lẫn vào nhạc trong Audition với công cụ Auto Heal.mp4 (03:50)
 020- Lọc tiếng điện thoại với Audition.mp4 (01:55)
 021- Tổng kết phần học Adobe Audition CC 2019.mp4 (03:58)
 Ghép âm thanh vào video (11:04)

Đăng ký khóa học

Giá trọn gói thanh toán một lần

499,000 đ Đăng ký